Vanliga frågor

Vad ska jag tänka på om jag vill renovera min lägenhet?

Den som gör förändringar i lägenheten måste alltid i god tid höra av sig till styrelsen inför ombyggnadsarbetet. Gör anmälan för sent föreningen inte garantera att hantverkare får tillgång till utrymmen i fastigheterna för vattenavstängning etc. För väsentlig förändring krävs även tillstånd av styrelsen.

För detailjer se §43 i föreningens stadgar.

Byggmaterial eller avfall som uppstår i samband med renoveringar får av brandsäkerhetsskäl inte under några omständigheter förvaras i trapphusen. Grovsopor i form av bygg-avfall och kartonger får ej heller lämnas lång tid utanför husen. För alla typer av upplag på tomt- och gatumark krävs tillstånd från styrelsen respektive Trafikkontoret.

 

Får jag installera elspis i lägenheten?

Det är ej tillåtet att installera elspis (häll med elkokplattor) i föreningens fastigheter. Har man en spis ska den vara försedd med gasbrännare. Ugnar, däremot, får vara eldrivna eftersom de generellt har en lägre effekt.

Husen vi bor i är byggda på 30-talet  och elstigarna är inte dimensionerade att klara en så hög belastning som elkokplattor kan ge. Installation av spis med elkokplattor kan medföra att huvudsäkringen går, med längre elavbrott i flera lägenheter som följd!

Hur vet jag vilket lägenhetsnummer jag har?

Titta på namntavlan i portuppgången. Efter varje medlems efternamn står lägenhetsnumret. Det är de första fyra siffrorna som Skatteverket är intresserat av. De sista en-tre siffrorna är för föreningens interna bruk.

Hur håller vi fasaderna fina?

Föreningen har investerat mycket pengar i de nya putsfasaderna. Rätt skötta kommer de att hålla sig fina under många år. Tänk på följande:

Putsen är känslig för mekaniskt slitage (nötningsskador). Det är därför viktigt att hålla rent från sly och grenar i anslutning till fasaderna såväl som att inte ställa, luta eller hänga föremål mot fasaden (exempelvis utemöbler, grillar, skrapgaller, skidor, barnvagnar, blomkrukor eller spaljeér). Trava aldrig byggmaterial eller byggavfall mot fasaderna!

Flera lägenheter har givare till elektroniska termometrar som hänger ute och vilar mot putsen. När vinden blåser slår dessa och kommer efter ett tag att skapa synbara märken i fasaden. Fäst givaren på sådant sätt att den inte berör putsen.

Undvik att torka eller vädra kläder samt skaka mattor från lägenheternas fönster. Förutom nämnda nötskador kan textilierna fälla och färga av sig på putsen. De nya vädringsbalkongerna har försetts med stadiga vädringsstänger i smide. Använd dem! För mattpiskning hänvisas till piskplatserna i anslutning till husen.

Växter och föremål mot fasaden binder även fukt och smuts samt gynnar algpåväxt. Under den kalla årstiden, med snö och snabba växlingar mellan plus- och minusgrader, ökar dessutom risken för frostskador på puts och tegelstomme om inte fasaderna ges möjlighet att torka ut mellan varven.

Mot bakgrund av detta är det också viktigt att vi hjälps åt att se efter takavvattningen – hängrännor och stuprör. Trasiga eller igentäppta rännor och rör kan snabbt ge upphov till stora fukt- och/eller frostskador.

Kom ihåg att stänga fönster och balkongdörrar i trapphusen efter dig. Fönster och dörrar som lämnas öppna i regnväder sväller och tappar formen med dyrbara skador som följd.

Hjälp gärna till att skotta vädringsbalkongerna på vintern så att inte snön ligger an mot puts och balkongdörrar. Nya snöskyfflar och piassavakvastar finns i trapphusen.

Anmäl omgående alla skador till styrelsen! Tidiga insatser sparar både pengar och arbete.

Får jag installera en utsugsfläkt?

Det är inte tillåtet att installera en utsugsfläkt i ventilationsgången. Det är tillåtet att installera en kolfilterfläkt.

Hur fungerar ventilationen?

Fastigheterna är byggda med självdragsventilation. Det finns två öppningar för utluft (en i köket och en i badrummet). Springventiler för inluft finns i fönstren på sovrumssidan av lägenheten, två ursprungliga och tre nygjorda. Dessutom finns inluftsintag med variabel lucka i badrumsfönstret och en fast ventil på köksväggen där det ursprungliga skafferiet fanns. För att ventilationen ska fungera optimalt får vare sig utluftsutsläpp eller inluftsintag blockeras. Tänk på att även damm kan försvåra luftflödet.