Föreningens ABC

Vår del av Hjorthagen kallas för Abessinien eller Abbis. Namnet myntades när husen byggdes och den leriga byggarbetsplatsen påminde om det pågående kriget i Abessinien, dagens Etiopien.

Andrahandsuthyrning

För detailjer se §47 i föreningens stadgar.

Arkitektur

Husen är typiska för den tidiga svenska funktionalismen. De ritades av arkitekt Hakon Ahlberg och byggdes 1932-37. Konstruktionmetoden med prefabricerade bjälklageselement av betong var ny på 30 talet. Det kan vara bra att veta att husen har tunna väggar. Speciellt trapphusen är som trummor, varifrån ljud fortplantas in i lägenheterna.
Husens fasader är K-märkta och husen närmast Gärdet klassade som riksintresse att bevara.
Vår förening omfattar de tre husen längs Ahlsellvägen, de två vid Wenströmsvägen och det röda vid Älvkarleövägen – nummer 22-26. Vi har 130 lägenheter och 5 uthyrda lokaler.
Förutom vår förening finns bostadrättsföreningarna Hjorthagshus och Värtahus.

Bredband

Föreningen är ansluten till Comhem, som erbjuder bredband, TV och telefoni.

Cykel- och barnvagnsrum

Finns på varje gata.

Gatunamn

Ahlsellvägen är uppkallad efter Adolf Ahsell, överingenjör vid Stockholms stad gasverk i slutet på 1800 talet. Wenströmsvägen är uppkallad efter Jonas Wenström, pionjär och uppfinnare inom elektroteknik, inom områdena växelström och trefassystemet. Älvkarleön ligger i Dalälvens utlopp, mellan Lanforsen och Untrafallen, där det anlades kraftverk i början på 1900-talet, det förra av Sandvikens Jernverk, det senare av Stockholms stad.

Grill

Föreningen tillhandahåller två griller som medlemmarna kan nyttja. Bokningslistor finns i hobbyrummet vid Wenströmvägen. I duschparken alldeles intill ligger en grillplats. Sommartid finns det utemöbler. Tändvätska och grillkol får du ha med dig. Rengör grillen och ställ in den när du lämna grillplatsen.

Hemförsäkring

Du rekommenderas teckna bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Vid exempelvis vattenskada kan bostadsrättstillägget ersätta delar som inte föreningens fastighetsförsäkring kan ersätta.

Hobbylokalen

Lokalen ligger intill Wenströmsvägen 10. Nyckeln är densamma som till tvättstugan. I hobbylokalen kan du laga saker, snickra och måla. Torrslipning med maskin i lokalen är inte tillåten då det dammar ned allt. Slipning görs utomhus. Hobbylokalen är inte avsedd för förvaring av grejer.

Källarförråd

Visa källarförråd har patentlås för att man med huvudnyckeln ska kunna stänga av vattnet vid behov. Om du har ett sådant lås, se till att avstängningskranarna är åtkomliga.

Namnskylt

För att det skall vara enhetligt på alla dörrar i föreningen så är denna original version av namnskylt som gäller. Har du inte redan en namnskylt, beställer 
du din via mail: info@unigraphics.se. Följande uppgifter bifogas: Brf Hjorthagshöjden, namn som ska stå på skylten, ditt namn, adress, telefonnummer, personnummer. Skylt och faktura kommer med posten.

Sopor

På varje gata finns soptunnor för hushållssopor. Soptunnorna är små, därför är det extra viktigt att tidningar, kartong, glas, plast och metall lämnas i återvinningsstation utanför T-baneuppgången. Vi har inget grovsoprum i föreningen. Under en vecka, vår och höst, ställs en container för grovsopor i parken. Tills dess måste du förvara det som ska slängas i ditt eget källarkontor. Det är absolut förbjudet att ställa saker i källargångarna.

Styrelsen

På årsmötet i Maj diskuteras och beslutas i frågor som påverkar allas vårt boende och vår ekonomi. Då väljs också styrelsen för bostadsrätts föreningen. Du är välkommen att under en period arbeta i styrelsen. Mellan årsmötena träffas styrelsen på första tisdagen i månaden på föreningslokalen på Älvkarleövägen 24.
Styrelsemedlemmarnas namn och telefonnummer hittar du på anslagstavlan i trapphuset eller det gå också att ladda ner från den här webbsidan.

Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen sköts av Adfingo Fastighetsservice. Kenneth från Adfingo kommer hit på onsdagar kollar trappuppgångar och källargångar, byter glödlampor och gör mindre reparationer.

Städning, gräsklippning och snöröjning sköts av företaget Global. För att snöröjningen ska fungera mellan deras besök måste vi hjälpas åt. Skyffel och sopkvast står i trappuppgången.

Tvättstugan

Tvättstugan ligger på Ahsellvägen 12. Till din lägenhet hör en nyckel till tvättstugan samt en nyckel för bokning. Tvättstugan är uppdelad i två delar, A och B, med två maskiner i varje bokningsbar del. Planera tvättning och torkning så att du kan lämna tvättning och torkning så att du kan lämna tvättstugan klockan 22, eftersom maskinerna hörs i lägenheterna ovanför.